Pozor, zmena spôsobu objednávania ISICov

Od 25.mája sa mení spôsob objednávania ISICov a duplikátov. Objednať nový preukaz budete môcť na intranete (is.gjh.sk).
Pôvodný spôsob objednávania od 25. mája NEAKCEPTUJEME.
Momentálne je objednávanie nových preukazov aj duplikátov pozastavené(do 25.5.2018).