ISIC karty na GJH


Predĺženie platnosti čipu preukazu ISIC

Čip v preukaze ISIC je platný na jeden školský rok (do posledného dňa vyučovania).

Každý žiak (ktorý bude našim žiakom aj nasl. šk. rok) si môže od 1.6. bezplatne predĺžiť tento čip na ďalší školský rok(bezplatne) v kabinete chémie ZŠ (podmienkou je ISIC karta vydaná našou školou).SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Stránka je vytvorená pre prehliadač Internet Explorer 9 a Google Chrome. V ostatných prehliadačoch nemusí byť zobrazená správne.