ISIC karty na GJH


Ako získam nový ISIC?ČO MUSÍŠ UROBIŤ, AK CHCEŠ ISIC KARTU

1) V prvom rade je potrebné uhradiť čiastku 20€ na číslo účtu SK3611000000002923123083. Ako variabilný symbol treba uviesť dátum narodenia (bez bodiek), do správy pre prijímateľa treba uviesť meno a triedu žiaka (napr. Jozef Hajo, IV.A).

2) Po zaplatení prines osobne potvrdenie o zaplatení (stačí vytlačené potvrdenie o transakcii z internet-bankingu) + vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dve tlačivá súvisiace z vydávaním preukazov. Obe tlačivá môžeš získať kliknutím na tento odkaz. Bez vyplnených a podpísaných tlačív preukaz neobjednám.

3) Na školský mail Ti príde informácia o tom, že karta je už v škole. Nezabudni si priniesť fotografiu s rozmermi 28mm x 30mm.


SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Stránka je vytvorená pre prehliadač Internet Explorer 9 a Google Chrome. V ostatných prehliadačoch nemusí byť zobrazená správne.